< Go back

סקירת שנת 2022 בענף התכנון

לקוחות חברת פרסייס וחבריהם בענף התכנון, "הסיסמוגרף של הענף" הינו עלון המיועד עבורכם, המתכננים הפועלים בישראל.

פברואר 7, 2023

תמונת אווירה תובנה
עלון מספר 19 המפורסם בחודש פברואר 2023 מכיל מידע ענפי שמעניין כל אחד ואחת מכם.
מדי רבעון אנו עורכים את "מדד הענף". המדד משקף את התמורות החלות בענף התכנון.
רצ"ב סיכום שנת 2022.
כך תוכלו לנהל עסק רווחי יותר
המדד הראשון פורסם ברבעון האחרון של שנת 2016 והוא "נקודת האפס" שלנו. הנתונים נאספו מתוך מדגם מייצג ממשרדי התכנון בישראל. המדד הוא שיעור השינוי בנתונים המצרפיים של כלל המשרדים במדגם לעומת מדד הבסיס (12/2016). נבחנו חמישה קריטריונים – סך הכנסות לרבעון, חשבונות שהוגשו, עובדים מועסקים ,חוזים חדשים וצבר חוזים.

מדד הכנסות


מדד-הכנסות-מבנים-1536x866

בתחום המבנים- ההכנסות בשנת 2022 הן הגבוהות ביותר מתחילת תקופת המדידה. ההכנסות המצטברות בשנת 2022 גבוהות בכ- 17% מהשנים 2020-2021.

מדד-הכנסות-תשתיות s-1-1536x863

בתחום התשתיות- רמת ההכנסה בשנת 2022 גבוהה בכ- 4.5% מאשתקד. ההכנסות של השנה גבוהות יותר משנים קודמות מלבד שנת 2020 שהייתה שנת קורונה והממשלה קידמה תשלומים.

מדד חשבונות שהוגשו


מדד-חשבונות-שהוגשו-מבנים-1536x866

בתחום המבנים- כפי שראינו לאורך השנה, שנת 2022 מהווה שנת שיא בקצב הוצאת החשבונות. החשבונות שהוגשו בשנת 2022 גבוהים בכ- 24% מהחשבונות שהוגשו בשנת 2021.

מדד-חשבונות-שהוגשו-תשתיות-1536x866

בתחום התשתיות- בשנת 2022 ניתן לראות עלייה מתונה בהשוואה לשנת 2021. קצב החשבונות בשנים האחרונות יציב מלבד שנת 2020 שהייתה שנת שיא בענף.

מדד כניסת חוזים חדשים


מדד-כניסת-חוזים-חדשים-מבנים-1536x866

בתחום המבנים- קצב חתימת החוזים השנה היה גבוה במיוחד. כניסת העבודות בתחום המבנים גבוהה בכ- 37% מזו בשנת 2021!

מדד-כניסת-חוזים-חדשים-תשתיות-1536x866

בתחום התשתיות- סכום החוזים שנחתמו בשנת 2022 גבוה בכ- 12% מהסכום שנחתם בשנת 2021 והגבוה ביותר מאז תחילת תקופת המדידה.

צבר חוזים


צבר-חוזים-1536x866

בתחום המבנים- בעקבות קצב חתימת החוזים הגבוה מאוד, נרשמה קפיצה נוספת ביתרות החוזים והם הגיעו לרמת שיא. היקף יתרות החוזים בענף יותר מהוכפל בחמש שנים.
בתחום התשתיות- ברבעון האחרון של שנת 2022 נרשם גידול של כ- 3% בהשוואה לרבעון הקודם לו. ברמה הרב שנתית אנו רואים המשך עלייה במדד.

עובדים מועסקים


עובדים-מועסקים-1536x861

בתחום המבנים- כמות העובדים ממשיכה לטפס בהשוואה לשנים קודמות. ברבעון האחרון של 2022 נרשם גידול של 4.6% בהשוואה לרבעון הקודם וגידול של כ- 17% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד.
בתחום התשתיות- לא נראה שינוי במהלך שנת 2022 ואף קיימת ירידה של כ- 2% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, שנובע מפרישת עובדים ותיקים מהענף.

לסיכום


שנת 2022 הייתה שנה בה גם בתחום המבנים וגם בתחום התשתיות ההכנסות במזומן והחשבונות היו גבוהים מאוד. בתחום המבנים המספרים הם הגבוהים ביותר שנמדדו. בתחום התשתיות המספרים גבוהים יותר מכל השנים מלבד שנת 2020.
שנת 2022 התאפיינה בקצב גבוה מאוד של כניסת עבודות ויתרות החוזים הגיעו למדדי שיא. למרות הגידול בכמות העובדים בתחום המבנים, הפער בין כמות העבודה לכמות העובדים הלך וצמח. בתחום התשתיות המצב חמור אף יותר כאשר כמות העובדים לא גדלה בעקבות נשירה טבעית מהענף וחוסר יכולת להגביר את קצב הגיוס.
כך תוכלו לנהל עסק רווחי יותר

צרו קשר

איקון עיגול

הנוסחה שלכם להצלחה

גלו את הנוסחה שלכם להצלחה.
אנחנו כאן לרשותכם! נשמח לשוחח איתכם ולבדוק כיצד נוכל לסייע לכם להוביל את העסק שלכם קדימה.

  יוון

  Headquarters:
  Ergotimou 11, Athens 116 34, Greece


  E: infogr@precise-int.com

  T: +30 2107 290 818

  יוון

  בריטניה

  Headquarters:
  70 White Lion St. London N1 9PP


  E: infouk@precise-int.com

  T: +44 (0) 7732 426 048

  בריטניה

  ארצות הברית

  Headquarters:
  5 Penn Plaza, 19th fl.,
  New York, NY 10001


  E: infous@precise-int.com

  T: +1 212-835-1677

  ארצות הברית

  ישראל

  רח' קרליבך 14,
  תל אביב,
  ישראל


  E: precise@precise.co.il

  T: +972 (0) 3 529 1581

  ישראל