< Go back

מדד חלוקת הכנסות בענף התכנון- סיכום שנת 2022

בהמשך למדד הענף שפרסמנו בשבוע שעבר ולאור בקשת הקהל, מובא לפניכם ניתוח של חלוקת הכנסות בענף התכנון לשנת 2022.

פברואר 15, 2023

הניתוחים מטה מתייחסים לחלוקת הכנסות לפי מזמיני עבודה בתחום התשתיות ובתחום המבנים.
לצורך הניתוחים דגמנו מדגם מייצג של עשרות משרדי תכנון בחלוקה למהנדסים הפועלים בתחום התשתיות ומשרדי אדריכלים הפועלים בתחום תכנון המבנים.
כך תוכלו לנהל עסק רווחי יותר

תחום התשתיות


כפי שראינו במדד הענף סך ההכנסות בשנת 2022 היה גבוה ב- 4.5% משנת 2021, אך נמוך ב- 14% משנת 2020.
החלק של תכנון כבישים בינעירוניים ירד השנה בהשוואה לאשתקד, אך הוא עדיין מהווה 30% מפעילות הענף. בתכנון כבישים עירוניים הייתה עלייה קלה מ-15% ל-16%. עליות נוספות ראינו בתחום הרכבות הקלות והכבדות ובמיוחד בפיתוח שכונות שעלה מ-7% ל- 13%. ירידה משמעותית יחסית אפשר לראות בתכנון העירוני שירד מ-13% ל- 9%.

תחום המבנים


כפי שראינו במדד הענף, סך ההכנסות בשנת 2022 היה גבוה בכ- 17% מהשנים 2020-2021.
החלק של בניה עירונית נשאר החלק הגדול ביותר והוא מהווה 29% מההכנסות בתחום המבנים. בניה בעירוב שימושים, שגם היא מוטת מגורים, עלתה משמעותית והיא עמדה על 9% מסך ההכנסות בשנת 2022.
תחום התכנון העירוני שהיווה 20% מההכנסות בשנת 2021 חזר להוות 16% מסך ההכנסות כפי שהיה בשנת 2020. בחלוקת הכנסות השנה בולטת המגמה של ירידה בהכנסות ממבני ציבור. הירידה ניכרת גם בפרויקטים של משרד הביטחון וגם במבני ציבור אחרים (מלבד מבני חינוך).

הכנסות-תחום-מבנים-בניכוי-תכנון-עירוני.png1_-1536x867

החלוקה לעיל מפרטת את חלוקת ההכנסות בתכנון מפורט למבנים (לא כולל תכנון עירוני כגון תב"ע, מתאר וכו').

הכנסות-לפי-מגזרים-בתכנון-מבנים-1536x867

שיעור ההכנסות בתכנון מבנים (לא כולל תכנון עירוני) מהמגזר הפרטי בשנת 2022 עלה ל- 73% לעומת 64% בשנת 2021, בעוד שהמגזר הציבורי ירד מ- 36% ל- 27%.

לסיכום


כפי שראינו במדד הענף, סך ההכנסות בשנת 2022 עלו ב- 4.5% בתחום התשתיות ובכ- 17% בתחום המבנים.
בתחום התשתיות היו עליות בחלק היחסי של תחום הרכבות והפיתוח העירוני לעומת ירידה בחלק היחסי של תכנון עירוני (תב"ע, מתאר וכו').
השינויים הבולטים בחלוקת ההכנסות בתחום המבנים הם הירידה המשמעותית של המגזר הציבורי מול המגזר הפרטי.
שתהיה לכולם שנת כספים נהדרת ב- 2023!
כך תוכלו לנהל עסק רווחי יותר

צרו קשר

איקון עיגול

הנוסחה שלכם להצלחה

גלו את הנוסחה שלכם להצלחה.
אנחנו כאן לרשותכם! נשמח לשוחח איתכם ולבדוק כיצד נוכל לסייע לכם להוביל את העסק שלכם קדימה.

  יוון

  Headquarters:
  Ergotimou 11, Athens 116 34, Greece


  E: infogr@precise-int.com

  T: +30 2107 290 818

  יוון

  ארצות הברית

  Headquarters:
  5 Penn Plaza, 19th fl.,
  New York, NY 10001


  E: infous@precise-int.com

  T: +1 212-835-1677

  ארצות הברית

  בריטניה

  Headquarters:
  70 White Lion St. London N1 9PP


  E: infouk@precise-int.com

  T: +44 (0) 7732 426 048

  בריטניה

  ישראל

  רח' קרליבך 14,
  תל אביב,
  ישראל


  E: precise@precise.co.il

  T: +972 (0) 3 529 1581

  ישראל